Paris Grønn Foto Thinkstock

195 land ble enige om å holde temperaturøkningen godt under 2 grader Celsius fra før-industrielt nivå. Minst. Illustrasjon: Thinkstock

195 land ble enige om å holde temperaturøkningen godt under 2 grader Celsius fra før-industrielt nivå. Minst. Illustrasjon: Thinkstock