NTNUnobelUtstilling-5673

Trondheim 17.12.2015 : Åpningen av Nobelutstillingen på St.Olavs Hospital med nobelprisvennerne May-Britt og Edvard Moser. Nils Kvernmo fra St. Olavs Hospital og dekan Bjørn Gustavsson. Foto: Thor Nielsen

Trondheim 17.12.2015 : Åpningen av Nobelutstillingen på St.Olavs Hospital med nobelprisvennerne May-Britt og Edvard Moser. Nils Kvernmo fra St. Olavs Hospital og dekan Bjørn Gustavsson. Foto: Thor Nielsen

Trondheim 17.12.2015 : Åpningen av Nobelutstillingen på St.Olavs Hospital med nobelprisvennerne May-Britt og Edvard Moser. Nils Kvernmo fra St. Olavs Hospital og dekan Bjørn Gustavsson. Foto: Thor Nielsen