Psykiatri

Kvinne sitter med hendene foran ansiktet og ser deprimert ut

Mange kommuner oppgir at de mangler heldøgns omsorgstilbud for personer med store rusproblemer og/eller alvorlige psykiske lidelser. Illustrasjonsfoto: SINTEF / Svein Tønseth