Jan Mayen 9 Foto Astrid Lyså, NGU

Hovedhuset av den gamle meteorologiske stasjonen – Gamle Metten – som var i drift fra 1949-1962. Foto: Astrid Lyså, NGU

Gamle Metten, the main building of the old meteorological station, was in use from 1949-1962. Photo: Astrid Lyså, NGU