Jan Mayen 8 Foto Astrid Lyså, NGU

Jan Mayens posisjon gjør den potensielt veldig sårbar for klimaendringer og endringer i balansen mellom kalde og relativt varme vannmasser. Foto: Astrid Lyså, NGU

Jan Mayen’s location makes it potentially very vulnerable to climate changes and to changes in the balance between cold and relatively warm waters. Photo: Astrid Lyså, NGU