Jan Mayen 7 Foto Astrid Lyså, NGU

Jan Mayen er ikke helt enkel å komme til. Det går ingen flyturer for turister hit. Foto: Astrid Lyså, NGU

With no tourist flights, Jan Mayen is not easy to get to. Photo: Astrid Lyså, NGU