Jan Mayen 5 Foto Astrid Lyså, NGU

En vulkan har vært aktiv her samtidig som det har vært flere istider. Foto: Astrid Lyså, NGU

A volcano has been active here through several ice ages. Photo: Astrid Lyså, NGU