Jan Mayen 30 Nordlaguna Foto NTNU

Foto 30: Forskerne er ute etter de områdene i Nordlaguna som ser aller kjedeligst ut, de som har en flatt og ensformig havbunn dekket av mye og finkornete sedimenter. Foto: NTNU

Foto 30: Forskerne er ute etter de områdene i Nordlaguna som ser aller kjedeligst ut, de som har en flatt og ensformig havbunn dekket av mye og finkornete sedimenter. Foto: NTNU