Jan Mayen 26 Foto EIliv Larsen NGU

Den aktive vulkanen Beerenberg som rager 2277 m over havnivå, er dekket av is. Flere av breutløpere rekker ned til, eller nesten ned til dagens havnivå. Foran mange av disse breutløperne finner vi flotte, markerte morener som vitner om at isen har trukket seg tilbake de siste tusener av år. Foto: Eiliv Larsen, NGU

The active Beerenberg Volcano rises 2277 m above sea level, and is covered by ice. The snouts of several outlet glaciers extend almost or all the way down to the present sea level. At the toe of many of these snouts are impressive moraines, which bear witness to the ice that has receded over the past thousands of years. Photo: Eiliv Larsen, NGU