Jan Mayen 24 Foto Astrid Lyså NGU

Mektige avsetninger fra eldre istider finnes bevart på Jan Mayen ettersom de har blitt «kokt og forsteinet» av vulkanske lavastrømmer, og er dermed motstandsdyktig mot senere erosjon. Foto: Astrid Lyså, NGU

Alluvium from older glaciations is preserved on Jan Mayen because it has been "cooked and petrified" by volcanic lava flows, and is thus resistant to subsequent erosion. Photo: Astrid Lyså, NGU