Jan Mayen 21 Foto Eiliv Larsen NGU

Astrid Lyså studerer lagdelt tefra, som er vulkansk aske avsatt fra en av de mange vulkanske utbrudd som har vært på Jan Mayen. Foto: Eiliv Larsen, NGU

Astrid Lyså studies layered tephra, which is volcanic ash deposited by one of Jan Mayen’s many volcanic eruptions. Photo: Eiliv Larsen, NGU