Jan Mayen 21 Foto Eiliv Larsen NGU

Astrid Lyså studies layered tephra, which is volcanic ash deposited by one of Jan Mayen’s many volcanic eruptions. Photo: Eiliv Larsen, NGU

Astrid Lyså studerer lagdelt tefra, som er vulkansk aske avsatt fra en av de mange vulkanske utbrudd som har vært på Jan Mayen. Foto: Eiliv Larsen, NGU