Jan Mayen 20 Foto Astrid Lyså, NGU

Slike landskap må gjøre det verdt innsatsen å komme hit. Foto: Astrid Lyså, NGU

Landscapes like this make it worth the effort to come here. Photo: Astrid Lyså, NGU