Jan Mayen 16 Foto Eiliv Larsen NGU

Det er strenge restriksjoner på bruk av øya. Foto: Eiliv Larsen, NGU

Use of the island is tightly restricted. Photo: Eiliv Larsen, NGU