Jan Mayen 14 Foto Astrid Lyså, NGU

Forskere står nærmest i kø på Grønland og Svalbard, men på Jan Mayen har det vært få. Hit kommer du ikke uten å gjøre en ekstra innsats. Foto: Astrid Lyså, NGU

Researchers practically queue up for Greenland and Svalbard, but few have been to Jan Mayen. Getting here requires extra effort. Photo: Astrid Lyså, NGU