Jan Mayen 13 Foto Eiliv Larsen NGU

Uberørte sandstrender av grønn-svarte olovinske vulkanske bergarter preger deler av Jan Mayen. Her med utsikt over Haugenstranda mot Kvalrossen. Foto: Eiliv Larsen, NGU

View across the beach of Haugenstranda toward Kvalrossen. Untouched sand beaches of green-black volcanic olivine rock characterize parts of Jan Mayen. Photo: Eiliv Larsen, NGU