Jan Mayen 11 Foto Astrid Lyså, NGU

Store deler av de vulkanske bergartene er dekket av intens grønn mose, som i noen tilfeller viser kunstneriske vekstformasjoner. Foto: Astrid Lyså, NGU

Large areas of volcanic rock are covered by intensely green moss that showcases some artistic growth formations. Photo: Eiliv Larsen/NGU