Jan Mayen 10 Astrid Lyså, NGU

Researchers are trying to reconstruct what the climate was like here in the period following the retreat of the last ice age about 15,000 years ago. Photo: Astrid Lyså, NGU

Forskere vil forsøke å rekonstruere hvordan klimaet har vært her gjennom perioden etter at isen trakk seg tilbake siste gang for omtrent 15.000 år siden. Foto: Astrid Lyså, NGU