Jan Mayen 10 Astrid Lyså, NGU

Forskere vil forsøke å rekonstruere hvordan klimaet har vært her gjennom perioden etter at isen trakk seg tilbake siste gang for omtrent 15.000 år siden. Foto: Astrid Lyså, NGU

Researchers are trying to reconstruct what the climate was like here in the period following the retreat of the last ice age about 15,000 years ago. Photo: Astrid Lyså, NGU