Jan Mayen 1 Foto Eiliv Larsen NGU

Astrid Lyså ved den ene (av to) totempeler på Jan Mayen. Hver enkelt som har vært stasjonert ved Jan Mayen stasjon passer på at de får satt opp skilt som viser vei til sitt hjemsted før de forlater øya. Foto: Eiliv Larsen, NGU

Astrid Lyså stands next to one of two totem poles on Jan Mayen. Before they leave the island, everyone who has been stationed on Jan Mayen makes sure to put up a sign that points the way to their hometown. Photo: Eiliv Larsen, NGU