Elbil ladning hoved Foto Thinkstock

Alle kan ikke lade samtidig. Kraft er ferskvare. Det er en fordel om du har et forholdsvis jevnt forbruk over et døgn. Foto: Thinkstock

Alle kan ikke lade samtidig. Kraft er ferskvare. Det er en fordel om du har et forholdsvis jevnt forbruk over et døgn. Foto: Thinkstock