petro

Seismisk modell som viser tynne Co2-lag ved Sleipnerfeltet i 2008. Variasjon i lydhastighet representeres av ulike farger der rødt er høy hastighet og blått er lav. Den røde fargen viser havbunnen/skiferlaget (??) og den blå fargen, hav. Co2-gassen ligger som blå tynne lag inne i det røde feltet siden lydbølgene i områder med CO2 , har lavere hastighet enn i omgivelsene.