Elektrisitet Foto Thinkstock

Vi har ikke råd til å omskape kraftsystemet én gang, for så å forandre det mye en gang til på grunn av utilsiktede skadevirkninger. Foto: Thinkstock

Vi har ikke råd til å omskape kraftsystemet én gang, for så å forandre det mye en gang til på grunn av utilsiktede skadevirkninger. Foto: Thinkstock