Samarbeid Illustrasjon Thinkstock

Forskere identifiserte de fem viktigste suksessfaktorene når flere grupper skal jobbe sammen. Illustrasjon: Thinkstock

Forskere identifiserte de fem viktigste suksessfaktorene når flere grupper skal jobbe sammen. Illustrasjon: Thinkstock