Inkontinens eldre Foto Thinkstock

Spesielt en del eldre kvinner synes det er flaut å henvende seg til legen. Foto: Thinkstock

Spesielt en del eldre kvinner synes det er flaut å henvende seg til legen. Foto: Thinkstock