SINTEF-støyskjerm-illustr-syklist

Illustrasjon som viser syklist på sykkelbane som velter og treffer autovern med støyskjerm

autovern, støyskjerm, beskyttelse av veltende syklist