Dagens autovern og støyskjermer

Lastebil passerer autovern, som litt bakenfor seg har en tradisjonell støyskjerm av tre.

Eksempel på hvordan det gjøres i dag. Vanlig autovern og støyskjermer har til nå i liten grad vært benyttet i samme konstruksjon. Kombineres løsningene, går kostnadene ned fordi støyskjermene får utnyttet stolper som alt står der. Foto: SINTEF / Thor Nielsen