Støyskjerm

autovern, veirekkverk, støyskjerm

Two men show how a noise barrier will look when integrated in guardrails.

Vanlig autovern brukes blant annet der terrenget faller fra veien. Hus som skal støy-skjermes her, ligger derfor oftest lavere enn støykilden. Med dette som bakteppe har SINTEF-duoen Dirk Nolte (til v.) og Nguyen Hieu Hoang utredet hvordan autovern kan kles med støyskjermer av aluminium. Foto: SINTEF / Thor Nielsen