Alt annet enn kull HOVED Foto Thinkstock

Fortsetter vi med business as usual og uten bruk av fornybar energi, vil vi doble klimagassutslippene innen 2050. Her fra en kullgruve i Tsjekkia. Foto: Thinkstock

Fortsetter vi med business as usual og uten bruk av fornybar energi, vil vi doble klimagassutslippene innen 2050. Her fra en kullgruve i Tsjekkia. Foto: Thinkstock