Culclim2

Det er bvanlig med store fuktbelastninger på grunn av nedløpsrør fra tak som får vannet til å sprute opp mot muren,. Foto: NIKU