Culclim vinduer 3

De opprinnelie vinduene er å finne i oppgangen i bygget.