smelting-Gemini

To personer i varmehemmende beskyttelsesdrakt løfter rødglødende gjenstand ut av lab-ovn.

Metallurgi er en av disiplinene som er representert i det tverrfaglige industristøv-prosjektet. Her løfter to SINTEF-medarbeidere en glovarm smeltedigel ut av en laboratorieovn. Støv som ble dannet i digelen, er fanget opp av et filter, for så å bli analysert. Foto: SINTEF