Kero

SINTEF-forsker Ida Kero er en av initiativtakerne til prosjektet.