Wentzel

Seniorforsker Alexander Wentzel leder SINTEF-prosjektet INBioPharm som nå starter opp som ledd i Forskningsrådets store bioteknologi-satsing. Foto: SINTEF

Portrettbilde av mann

Alexander Wentzel, SINTEF Materialer og kjemi