Bakterier fra havet

Dette er laboratorie-dyrkede kulturer av bakterier som SINTEF- og NTNU- forskere har funnet i vann fra Trondheimsfjorden. Bakterier nettopp fra havet kan bli en kilde til viktige framtidige medisiner. Foto: NTNU

Bilde av bakteriekulturer med ulike farger