Klimarettferdighet

Bund i Shanghai i Kina er sterkt forurenset. Kineserne tjener store penger på å produsere varer som brukes i andre land. Kina står igjen med ansvaret for forurensningen. Er det rettferdig? Foto: Thinkstock

Bund i Shanghai i Kina er sterkt forurenset. Kineserne tjener store penger på å produsere varer som brukes i andre land. Kina står igjen med ansvaret for forurensningen. Er det rettferdig? Foto: Thinkstock