Klimarettferdighet klimakvoter

Klimakvoter. Skal rike land få kjøpe seg ut av sine klimaforpliktelser? Illustrasjon: Thinkstock

Klimakvoter. Skal rike land få kjøpe seg ut av sine klimaforpliktelser? Illustrasjon: Thinkstock