Kulia Sangay Tenzin Bull og Indra Chhetri

Samarbeidet med de lokale studentene var utmerket. Geir Kulia med Sangay Tenzin, kalt Bull, og Indra Chhetri. Foto: Privat