Klimaordboken undring Foto Thinkstock

Det er fortsatt flere usikkerhetsmomenter i beregning av klimafølsomhet. Foto: Thinkstock

Det er fortsatt flere usikkerhetsmomenter i beregning av klimafølsomhet. Foto: Thinkstock