Klimaordboken ozonlaget Foto Thinkstock

Det såkalte ozonlaget beskytter jorda mot skadelig UV-stråling, som blant annet kan svekke immunforsvaret og hemme fotosyntesen. Foto: Thinkstock

Det såkalte ozonlaget beskytter jorda mot skadelig UV-stråling, som blant annet kan svekke immunforsvaret og hemme fotosyntesen. Foto: Thinkstock