Klimaordboken ny

Du er ikke den eneste som ikke skjønner alle faguttrykkene. Klimaordboken hjelper deg. Foto: Thinkstock

Du er ikke den eneste som ikke skjønner alle faguttrykkene. Klimaordboken hjelper deg. Foto: Thinkstock