Klimaordboken Klimatilpasning Foto Thinkstock

Fattige jordbruksland i sør er generelt sett mer sårbare for klimaendringene enn rikere industriland. For eksempel etter en flom. Illustrasjon: Thinkstock

Fattige jordbruksland i sør er generelt sett mer sårbare for klimaendringene enn rikere industriland. For eksempel etter en flom. Illustrasjon: Thinkstock