Klimaordboken KFK

Klorfluorkarboner ble tidligere brukt i kjøleanlegg, som rensemiddel og drivgass i sprayboks. Gassene bryter ned det stratosfæriske ozonlaget, som beskytter jorda mot skadelig UV-stråling. Foto: Thinkstock

Klorfluorkarboner ble tidligere brukt i kjøleanlegg, som rensemiddel og drivgass i sprayboks. Gassene bryter ned det stratosfæriske ozonlaget, som beskytter jorda mot skadelig UV-stråling. Foto: Thinkstock