Klimaordboken CO2

Dersom vi skal unngå oppvarming på mer enn 2 grader sammenlignet med før-industriell tid, må CO2-konsentrasjonen stabiliseres på 450 ppm, ifølge FNs klimapanel. Illustrasjon: Thinkstock

Dersom vi skal unngå oppvarming på mer enn 2 grader sammenlignet med før-industriell tid, må CO2-konsentrasjonen stabiliseres på 450 ppm, ifølge FNs klimapanel. Illustrasjon: Thinkstock