Klimaordboken CO2 Illustrasjon Thinkstock

Karbonbudsjettet er er mål for hvor mye CO2 vi kan slippe ut dersom vi skal unngå global temperaturøkning på over to grader. Illustrasjon: Thinkstock

Karbonbudsjettet er er mål for hvor mye CO2 vi kan slippe ut dersom vi skal unngå global temperaturøkning på over to grader. Illustrasjon: Thinkstock