Klimaordboken Antropocen

Antropocen: Mennesker preger miljøet i så stor grad at det avsetter tydelige geologiske spor på jorda. Illustrasjon: Thinkstock

Antropocen: Mennesker preger miljøet i så stor grad at det avsetter tydelige geologiske spor på jorda. Illustrasjon: Thinkstock