Klimaordbok klimakvoter Foto Thinkstock

En klimakvote er et verdipapir som gir rett til utslipp tilsvarende ett tonn CO2. Foto: Thinkstock

En klimakvote er et verdipapir som gir rett til utslipp tilsvarende ett tonn CO2. Foto: Thinkstock