Tande

John Olav Giæver Tande er forskningsleder ved SINTEF Energi

Portrett av mann