Batteri 1

Ahmet Oguz Tezel, Ann Mari Svensson og Svein Sunde jobber blant annet med teknologien bak nye batterier. Foto: Steinar Brandslet, NTNU

Ahmet Oguz Tezel, Ann Mari Svensson og Svein Sunde jobber blant annet med teknologien bak nye batterier. Foto: Steinar Brandslet, NTNU