2-batteri-lag-dannes-ill-paul-scherrer-institut

Her dannes SEI-laget. Litiumet som går med til det, kan ikke delta i opp- eller utlading. Målet er at mindre litium skal bindes i dette laget. Illustrasjon: Paul Scherrer Institut

Her dannes SEI-laget. Litiumet som går med til det, kan ikke delta i opp- eller utlading. Målet er at mindre litium skal bindes i dette laget. Illustrasjon: Paul Scherrer Institut