IET_41Z5372-Edit

Oppkobling av sensorer som fanger opp signaler fra omgivelsene og omsetter datainfromasjonen til lyd, lys og bilder. Foto: Geir Mogen/NTNU

Oppkobling av sensorer som fanger opp signaler fra omgivelsene og omsetter datainfromasjonen til lyd, lys og bilder. Foto: Geir Mogen/NTNU

Oppkobling av sensorer som fanger opp signaler fra omgivelsene og omsetter datainfromasjonen til lyd, lys og bilder. Foto: Geir Mogen/NTNU