(i) Image Collage

Denne collagen viser hvordan vann går fra å være flytende, til å bli gass - og deretter over i superkritisk fase, der det ikke er noen av delene. Det er i den superkritiske fasen at vannet blir etsende. Foto: NASA